Over complotisme

conspiracy-640_s640x427

Credo ut intelligam: ik geloof zodat ik kan begrijpen. In andere woorden: een overtuiging komt niet tot stand door bewijzen, maar eerst is er de overtuiging en dan pas ziet men bewijzen. Dit is een essentiële uitspraak die door een middeleeuwer is gedaan over God, maar die ook kan gaan over andere geloofssystemen. Kenmerkend aan een geloofssysteem is dat observaties die ingaan tegen het systeem door de gelovige niet worden verwerkt. Wetenschappelijke observaties die indruisen tegen de Bijbelse waarheid werden (en worden) door christenen niet verwerkt, mensen die deze observaties verkondigden werden als ketter weggezet. Observaties die erop wijzen dat de Westerse wereld in essentie niet democratisch is worden door gelovigen niet verwerkt en verkondigers van observaties die indruisen tegen de democratie worden als complotdenkers weggezet. Vandaag ga ik complotisme bespreken.

Laat ik beginnen met stellen dat er complottheorieën zijn die worden geaccepteerd. Dat Joden in Duitse werkkampen stelselmatig werden vermoord, dat er een Amerikaans overheidsorgaan is dat tot doel heeft alle digitale informatie op te slaan en doorzoekbaar te maken, dat alle wielrenners doping gebruiken en dat clerici op grote schaal kinderen misbruiken zijn complottheorieën die uiteindelijk geaccepteerd zijn. Hoewel onthullingen meestal aan de basis lagen van de acceptatie is het geloof dat deze feiten waar kunnen zijn dat er voor heeft gezorgd dat het geaccepteerd is: in alle gevallen was ‘bewijs’ ruimschoots voorhanden voordat de feiten het stadium van complottheorie hebben overstegen.

Laat ik dan nu twee uitspraken doen die indruisen tegen de democratie: “Wat op de Bilderberg conferentie wordt besproken is relevant voor de wereldpolitiek” en “De Koning is machtiger dan de Tweede Kamer”. Het is waarschijnlijk dat u als gelovige van het systeem van democratie deze uitspraken verwerpt, maar dat u al wel bekend bent met het ‘bewijs’ voor deze uitspraken.

De Bilderberg Conferentie

Dat de Bilderberg Conferentie relevant is voor de wereldpolitiek is een logische gevolgtrekking uit feiten die algemeen bekend zijn. Er wordt jaarlijks een evenement georganiseerd waarvoor een selectie van 120 tot 150 mensen worden uitgenodigd die de eindverantwoordelijkheid hebben over bedrijven, overheden en publieke organisaties die relevant zijn in voornamelijk de EU en de VS. De onderwerpen die worden besproken zijn relevant, er wordt geen verslaggeving gedaan en aanwezigen worden geacht te zwijgen over de inhoud van de conferentie, eventueel met uitzondering van hun eigen inbreng. De lijst met onderwerpen en de lijst met aanwezigen wordt door de organisatie zelf bekendgemaakt op de officiele website: www.bilderbergmeetings.org. Het is dus niet onlogisch dat er buitenstaanders zijn die hiervan zeggen: “Wat op de Bilderberg Conferentie wordt besproken is relevant voor de wereldpolitiek” en deze mensen hebben de vrijheid zich hierover te uiten in blogs en in filmpjes, wat dan ook veelvuldig gebeurt. Er hoeft dus, kortom, niets bewezen te worden om de bovengenoemde uitspraak aannemelijk te maken. Er is geen doofpot of campagne die moet verhullen dat Bilderberg relevant is. Daarom is deze video hieronder erg leuk om te zien. Een Britse politicus geeft een uitgebreid antwoord op een vraag over de Bilderberg conferentie voor een immer jolige House of Commons. De Bilderberger heeft de lachers op zijn hand als hij de relevantie van Bilderberg voor de wereldpolitiek en de intransparantie uitgebreid bespreekt, terwijl de vraagsteller als complotdenker moet afdruipen.

 

De Koning

Willem-Alexander, kleinzoon van de oprichter van de Bilderberg Conferentie, ondertekent persoonlijk iedere wet die van kracht is in Nederland. Hij is voorzitter van de Raad van State, het hoogste bestuursorgaan van Nederland. Hij benoemt de Commissarissen van de Koning van alle provincies en alle burgemeesters van alle steden in Nederland. Hij heeft hoge militaire rangen in alle vier de krijgsmachtdelen, hij spreekt wekelijks met de minister-president en met Nederlandse bedrijven en organisaties. Hij reist met bedrijven en organisaties naar andere landen om te spreken met regeringsleiders en bedrijfsleiders. Hij heeft talloze functies bij wetenschappelijke, economische, culturele, religieuze, militaire en adelijke organisaties en reikt prijzen uit. Hij kan naar eigen inzicht Nederlanders onderscheiden met onderscheidingen van diverse groottes en heeft zelf talloze onderscheidingen van talloze internationale ordes. Op internationaal vlak voert of voerde hij beleid met betrekking tot de Olympische Spelen en binnen de Verenigde Naties op het gebied van water. Tot slot spreekt hij op Prinsjesdag jaarlijks het beleid uit van de regering, dat natuurlijk op zuiver democratische wijze tot stand is gekomen.

De bovengenoemde feiten komen grotendeels van de Wikipediapagina getiteld “Willem-Alexander der Nederlanden”, en kunnen dus geacht worden bekend te zijn. Toch zijn er weinig mensen die de uitspraak “De Koning is machtiger dan de Tweede Kamer” beamen. Voor een deel wordt aangevoerd dat het gaat om ceremoniële en symbolische functies. Maar waarom zouden ceremoniële handelingen niet werkelijk zijn? Het zetten van een handtekening onder huur- of arbeidscontract is toch ook niets meer dan ceremonie? Waarom zou dat werkelijker zijn dan het zetten van een handtekening onder een wet?  Nederland is officieel een monarchie. Het feit dat dit feit weerzin oproept heeft alles te maken met geloof in het democratische systeem, en weinig met het al dan niet ontbreken van feiten. Credo ut intelligam.

6 reacties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s