LA Confidential in België: Moordlustige ‘Bende Van Nijvel’ is Politie-eenheid

la2.jpg

Ho ho ho ho ho, laten we geen overhaaste conclusies trekken hier. Het onderzoek loopt nog, de opperste top van alle onderzoeksprominenten heeft nog niet officieel de officiële versie van de waarheid in een officieel rapport naar buiten gebracht dus iedere aanname is speculatief en dus waardeloos.

Gelukkig is deze blog speculatief en waardeloos en kan er hier onder woorden worden gebracht wat iedereen inmiddels weet. Bovendien heeft het Gazet van Antwerpen deze versie van de waarheid al redelijk ongecensureerd verwoord, dus daarmee is deze versie van de waarheid het niveau van complottheorie inmiddels (eindelijk) ontstegen. De Bende van Nijvel, de terreurgroep die in de jaren ’80 bij 18 roofovervallen 28 mensen hebben vermoord, is de antiterreurgroep ‘Diane’, onderdeel van de Rijkswacht oftewel de politie.

Wat de feiten zijn kunt u op uw gemak lezen bij mijn collega’s van het Gazet en in alle andere kranten, al moet u bij andere kranten ook zelf een beetje nadenken aangezien de hierboven getrokken eindconclusie meestal ijlings wordt gemeden. De belangrijkste hint is dat een gepensioneerde rijkswachter zelf op zijn sterfbed heeft opgebiecht lid van de Bende van Nijvel te zijn geweest. Daarnaast staan er nog een paar leden van de antiterreurgroep op het verdachtenlijstje. Twee daarvan zijn al officieel zware criminelen.

LA Confidential is een Hollywoodfilm waarin het politiekorps van Los Angeles verantwoordelijk blijkt te zijn voor drugshandel en een reeks moorden. Films over de onzichtbare lijn tussen politie en criminaliteit zijn een populair genre. Zoals wel vaker het geval is bij fictie onthullen ze een realiteit die te zwaar is om officieel te zijn: de grootste maffiabende is, altijd en overal, de politie.

Meer lezen?

Advertenties

Nederland in Verval 5: De Outlaw Motor Clubs

99% van de motorclubs komen alleen bij elkaar voor de liefde voor motors. 1% (de zogenaamde Outlaw Motorclubs) houdt zich niet altijd aan de wet. Als deze verhoudingen zouden kloppen dan zou Nederland helemaal stampvol gebouwd moeten zijn met vredelievende motorclubs, want het aandeel 1% clubs is in de laatste jaren duizelingwekkend gestegen. Met name Satudarah, de club met Molukse wortels, heeft letterlijk en figuurlijk veel terrein gewonnen in Nederland en ver daarbuiten. Dat clubs als deze tot de zogenaamde 1% behoren is niet iets waar geheimzinnig over wordt gedaan. De ‘1% patch’ is een vast insigne op menig leren jack dat volgehangen is met colors. Dit is het geheel aan patches die de club, de afdeling (chapter), de rang, het al dan niet hebben gepleegd van geweld tegen een agent in functie en het al dan niet hebben gepleegd van een moord uit naam van de club aanduiden.

motorclubs kaart.jpeg

De Outlaw Motorclubs zouden al dan niet een grote rol hebben in de drugs- en wapenhandel en zouden al dan niet horecaondernemers afpersen en al dan niet een grote rol hebben in de beveiligingsbranche. Wat motorclubs wel of niet doen hangt af van de interpretatie, omdat voor het strafrecht individuen handelen als persoon en niet als club. Wel hebben clubs fondsen waarmee ze de families ondersteunen van leden die vastzitten en advocaten of begrafeniskosten dekken. Ontvallen clubleden worden tevens herdacht op de website. Zij zijn vaak omgebracht door rivaliserende motorclubs in hoogoplopende conflicten die, in tegenstelling tot andere conflicten, niet rond de tafel opgelost konden worden. Er wordt dan flink heen en weer geschoven met chapters, de daadwerkelijke clubhuizen en hun leden die ‘controle’ hebben over een bepaald geografisch gebied danwel bepaalde branches binnen dat bepaalde gebied. Het overgaan van een chapter naar een andere club wordt overpatching genoemd, naar de patches met clublogo’s die worden verwisseld. Rondom de officiële chapters (die met colors rond mogen lopen) hangen een handvol hangaround en prospect clubs, die dolgraag de status van officiële colorclub willen krijgen, maar daarvoor eerst klusjes moeten opknappen. Het voordeel voor de club zelf is dat zij daardoor minder direct geassocieërd worden met acties die al dan niet in het vizier van het Openbaar Ministerie terecht zouden kunnen komen.

De aantrekkingskracht van de motorclubs is bijzonder groot. Bekende (ex-)leden zijn Voice of Holland zanger Ben Saunders en knuffelcrimineel Willem Holleeder. Daarnaast valt op dat buitenstaanders (documentairemakers, journalisten, advocaten, etc.) mild of zelfs met een zekere trots praten over motorclubs. Zo ontstaat in onderstaand filmpje een vreemde situatie waarbij een misdaadjournalist en een advocaat van Satudarah hun schouders ophalen over mogelijke burgerslachtoffers terwijl presentator Van Liempt probeert ze hun verstand bij te brengen.

Historici hebben een mooi woord voor de opkomst van de hiërarchische, gemotoriseerde en zwaar bewapende organisaties: militievorming. Wie precies bij wie hoort en welke belangen of ideologieën er precies verdedigd moeten worden tegen wie is op dit moment nog onmogelijk om te voorspellen. De stoelendans is vollop aan de gang. Met één ding kan wel alvast rekening gehouden worden. Dat is dat motorclubs nieuwe terreinen gaan verkennen en dat de burgersamenleving zich dus mag voorbereiden op bezoekjes van groepen mannen, al dan niet met leren jacks en ronkende motoren, die vertellen dat het beter is iets te doen of te laten. Natuurlijk kan de betrokkene zich bij de politie gaan beklagen, maar de politie en gemeentes zijn al jaren bezig de motorclubs te verbieden. Het kan dus verstandig zijn om in elk geval akte te hebben genomen van de gangbare omgangsregels in de wereld van de 1% Outlaw Motor Clubs. Wat de Nederlandse staat betreft -want daar gaat deze serie uiteindelijk over- was het wellicht verstandig geweest als zij de Molukkers zoals beloofd soevereiniteit had gegeven in het voormalig Nederlands Indië in plaats van ze op te sluiten in voormalig concentratiekampen, maar dat is natuurlijk makkelijk praten achteraf.

Meer lezen?


Bijlage 1: integrale-landelijke-voortgangsrapportage-outlaw-motorcycle-gangs

Voortgangsrapport uit 2015 van de Politie, het Openbaar Ministerie, de Belastingdienst, de Opsporingsdienst, de Regionale- en de Landelijke expertisecentra over OMG’s. Eindconclusie is dat er meer samenwerking moet zijn met Horeca NL om afpersing in de horeca tegen te gaan en met de KNVB om vervlechting met het hooliganwezen aan te pakken; en met Belgische en Duitse diensten.

Nederland in Verval 3: Ordehandhaving

De politie is belast met de handhaving van de openbare orde en heeft het geweldmonopolie om deze taak uit te voeren. Dit is het fundament van een soevereine staat en aangezien wij het uiteenvallen van de soevereine staat en het idee Nederland bespreken wordt het tijd om het over ordehandhaving te hebben. Terwijl de zorg met een bezuiniging overging naar de gemeente is tegelijkertijd de politie met een bezuiniging genationaliseerd. Het gezag over de politie is overgegaan van de burgemeester naar de minister van Veiligheid, die ook minister van Justitie is geworden. De nationale politie is overbelast, onderbetaald en de reorganisatie duurt langer en kost meer dan voorzien, terwijl de veiligheidsvraagstukken zich opstapelen. Er ontaat ruimte aan de onderkant en die ruimte wordt ingenomen door BOA’s.

De Buitengewone Opsporingsambtenaar (BOA) was oorspronkelijk een functionaris die namens de overheid een specifieke controletaak had. Parkeerwachters, visopzichters en schoolinspecteurs waren boa’s. De boa is in korte tijd geevolueerd van sullige ambtenaar tot volledig uitgeruste beveiliger die niet van een agent te onderscheiden is. Alleen het dragen van vuurwapens moet nog van de politie worden losgeweekt om de taak van ordehandhaving volledig te kunnen vervullen. De burgemeester heeft zijn ogen en armen weer terug.

Er is één type boa dat onze bijzondere aandacht verdient, namelijk de NS-boa Service en Veiligheid. Deze boa is eigenlijk niet eens ambtenaar, want de NS is een bedrijf dat als het budgetair zou moeten door een multinational van de Nederlandse staat overgekocht zou kunnen worden. De NS is in 2014 begonnen met het afsluiten van haar stations met toeganspoortjes, die alleen opengaan als iemand er een chipkaart tegen houdt. Daardoor is het terrein van de NS (treinen en stations en alle voorzieningen die daarbinnen vallen) afgesloten van de buitenwereld. Op dit terrein geldt niet de wet maar de reizigersvoorwaarden, geldt niet de identiteitskaart maar de OV-chipkaart en is niet de politie maar de NS-boa Service en Veiligheid verantwoordelijk voor de openbare orde. De drie voorbeelden zijn niet de juridische werkelijkheid: de wet geldt, een ID-kaart is verplicht en de spoorwegtak van de nationale politie is nog altijd ergens aanwezig. Dit is enkel wat meer en meer de praktijk aan het worden is. De NS-boa is pas twee jaar actief en bestaat pas vier jaar wettelijk, maar is nu al alomtegenwoordig. Nadat de poortjes afgesloten waren is er een flinke campagne begonnen om het bestaan van de private politie te verantwoorden: foto’s van verminkte conducteurs moesten de reiziger sensibiliseren voor de komst van de NS-boa met handboeien en pepperspray. Dat is ruimschoots gelukt, ze zijn erin getrapt.conducteur handenaf

Zo is er in twee jaar tijd een staat in een staat ontstaan: het NS-domein. De NS doet er alles aan om binnen de poortjes absolute veiligheid te garanderen. De camera’s zullen iedereen die in de meest letterlijke zin van het woord uit de pas loopt aanmerken en de combinatie van reizigersinformatie en gezichtsherkenningssoftware zorgt ervoor dat de NS haar reizigers eindeloos veel beter kent dan de Nederlandse staat haar burgers. Zo ontstaat er een steriele science-fiction wereld tussen de poortjes die op termijn wellicht op meer vertrouwen kan rekenen dan Nederlandse staat, als dat doel inmiddels niet al is bereikt. Zolang de treinen op tijd rijden hebben de Nederlandse schapen niets aan te merken op hun favoriete vervoerder.

Meer lezen?

  1. Nederland in Verval: de NPO
  2. Nederland in Verval: de Gemeente
  3. Nederland in Verval: de Turk
  4. Nederland in Verval: De Outlaw Motor Clubs
  5. Nederland in Verval: de Holocaust onder Ouderen

 

 

Politie op Twitter: rechtszaak om beledigende ‘sukkel’-tweet

CS_8O6TWUAA6K_8.png large

Een Twitteraar uit Friesland gaat in beroep tegen een boete die hij kreeg naar aanleiding van een tweet aan wijkagenten uit Den Haag, afgesloten met ‘#sukkel’. De uitspraak in deze zaak, die maandag 9 november wordt voorgeleid, zal bepalend zijn voor de manier waarop de politie in de toekomst op Social Media te werk kan en mag gaan. De rechter zal hiermee namelijk moeten bepalen of het statuut van een ambtenaar in uniform gelijk staat aan een politietwitteraccount.

Het geval van belediging gaat om het twitteraccount @Slecht_volk enerzijds en het twitteraccount @Wijkagvrijenban anderzijds. Beiden zijn niet direct te herleiden tot een natuurlijk persoon. @Slecht_volk heeft zijn geboortenaam niet openbaar gemaakt. @Wijkagvrijenban wordt beheerd door twee verschillende personen die beiden brigadier zijn bij de politie Den Haag. Dit account stuurde een bericht door dat reclame maakte voor het politiemuseum. Hierop reageerde @Slecht_Volk met “tjonge jonge ga is even wat nuttigs doen ipv dom te twitteren #twitterendewijkagentjes #sukkel”.

De agenten hebben hierop een boete gestuurd naar een adres dat ze vermoedelijk via Twitter hebben achterhaald. Twitter geeft in zijn gebruiksvoorwaarden namelijk expliciet te kennen dat gebruikers zich moeten houden aan lokale, nationale en internationale wetgeving. Het is dan ook niet de eerste keer dat een (anonieme) gebruiker is vervolgd voor de inhoud van zijn of haar tweets. Er zijn mensen vervolgd wegens smaad, opruiing en bedreiging. Ook reageert de politie direct op vermoedens van terrorismedreiging op Twitter. Zo werd onlangs een netwerkbijeenkomst in Antwerpen door een antiterreureenheid ontruimd na een ironische tweet van één van de aanwezigen.

Een strafbaar feit op Twitter kan dus wel degelijk strafrechtelijk vervolgd worden. Ook is het woord ‘sukkel’(8) door de Nederlandse Hoge Raad beledigend bevonden. In 2009 is een Groningse studente die schold met ‘sukkel’ na lang procederen schuldig bevonden aan belediging van een ambtenaar in functie. Maandag zal hier hoogstwaarschijnlijk ook naar verwezen worden.

De vraag die de rechter zal moeten behandelen is of @Wijkagvrijenban inderdaad beschouwd kan worden als ‘een ambtenaar gedurende (…) de rechtmatige uitoefening van zijn bediening’. Is dit het geval, dan is de boete terecht. Echter: in één van de tweets spreekt @Wijkagvrijenban van ‘een vrije dag’. Het account ontkent dus zelf een permanente politiebeambte te zijn. Daarnaast heeft @Slecht_Volk zijn belediging geuit naar aanleiding van een suggestie om het politiemuseum te bezoeken. Hoort het bij de rechtmatige uitoefening van de bediening van wijkagenten om reclame te maken voor het politiemuseum? Het is aan de rechter om dit te beslissen.

@Wijkagvrijenban heeft meerdere berichten gepubliceerd die de integriteit van de politie kunnen schaden, als de boete wordt toegekend en het account dus inderdaad een geïnformeerde agent representeert. Het heeft (publiekelijk) kritiek geleverd op de eigen minister Ard van der Steur en het heeft opgeroepen om geld te doneren voor het eigen team op een estafetteloop. Als een agent in uniform op straat een willekeurige passant aanspreekt en vraagt om geld te doneren voor een ‘estafette-team’ dan zou dit als corruptie en als misbruik van het ambt gezien worden.

9 november zal de rechter beslissen of er in Nederland inderdaad twitteraccounts actief zijn die niet vermeld mogen worden in tweets die een krachtterm bevatten. Tot die tijd kan iedereen zich op Twitter wijkagent noemen.