Erwt Gender: Het Geslachtsspectrum (over de letter I, N, X en Y in het Genderalfabet)

Lees eerst:

  1. erwt Gender, de introductie
  2. Het Genderalfabet

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

  • Geslachtsspectrum
  • Identificatiespectrum
  • Oriëntatiespectrum
  • Presentatiespectrum

Op erwt.org maken we onderscheid tussen vier genderspectra, die in alle gevallen behalve het geslachtsspectrum kunnen worden opgedeeld in een binaire en een non-binaire notie. Het is hierbij belangrijk op te merken dat de spectra afzonderlijk van elkaar opereren. Een individu dient dus te worden ondergebracht in alle vier spectra afzonderlijk. Hieruit volgt dat het aantal mogelijke gendercombinaties schier oneindig is en zo dienen deze ook te worden begrepen. Daarom is het raadzaam om enkel naar de spectra afzonderlijk te kijken. We beginnen vandaag bij het geslachtsspectrum.

Van alle spectra is het geslachtsspectrum conceptueel de meest eenvoudige omdat de variaties lichamelijk en dus ‘objectief’ waarneembaar zijn. Het gaat hierbij om de uiterlijke seksekenmerken die bij de geboorte van een nieuw mens (genderkwesties beperken zich tot mensen) zichtbaar zijn. Het is om die reden dat de stad Amsterdam ambtenaren heeft geadviseerd om de formulering ‘bij de geboorte gezien als’ te hanteren.

Dit betekent niet dat het geslachtsspectrum tweeledig is. Er bestaat namelijk een categorie tussen ‘bij de geboorte gezien als jongen’ en ‘bij de geboorte gezien als meisje’. Deze tussencategorie is minder bekend dan de twee andere categorieën (b.d.g.g.a. Jongen en b.d.g.g.a. Meisje), omdat deze categorie minder vaak voorkomt. Deze categorie noemen we intersekse (tussen-sekse).

De tussencategorie dient juist in al zijn verschijningsvormen te worden geaccepteerd als een aparte categorie

In het discours van een deel van de genderdebatten speelt deze tussencategorie een grote rol. Binnen dat kader wordt er liefst niet gesproken in termen van ‘afwijking’ of ‘misvorming’, zoals dit in medische discours wel het geval is. De tussencategorie dient juist in al zijn verschijningsvormen te worden geaccepteerd als een aparte categorie, die de biologische tweedeling in de mensenpopulatie tussen ‘man’ en ‘vrouw’ teniet doet.

Toch blijft het geslachtsspectrum binnen de binaire marges, omdat de tussencategorie altijd een combinatie is van de twee andere categorieën. De menscategorie ‘b.d.g.g.a. Meisje’ wordt gevormd door XX-chromosomen en de menscategorie ‘b.d.g.g.a. Jongen’ wordt gevormd door XY-chromosomen. Iedere afwijkende combinatie behoort tot de categorie ‘intersekse’. Mensen binnen de categorie ‘intersekse’ hebben biologische kenmerken van de andere categorieën, maar geen fundamenteel andere kenmerken. Desalniettemin zijn er vele verschillende types intersekse mogelijk binnen de relatief kleine populatie.

Hermafrodiet
De tussencategorie figureert in de mythologie als hermafrodiet. Deze term wordt binnen het genderdiscours echter als negatief bestempeld. Binnen de mythologie is ook sprake van hybride wezens die bijvoorbeeld half-mens half-dier zijn. Op het internet zijn hiervan artikelen en foto’s te vinden onder (bijvoorbeeld) de zoekterm ‘human animal hybrid’. Deze categorie heeft geen plaats in de wetenschappelijk consensus en behoort vooralsnog tot het gebied van de pseudowetenschap. Dit was tot de recentelijke emancipatie ook de plek van de categorie intersekse/hermafrodiet. De reden dat ik deze levensvorm kort aanhaal is om het verschil tussen binair en non-binair te verduidelijken. Het geslachtsspectrum is binair omdat het de ‘human animal hybrid’ buiten beschouwing laat. Zou deze levensvorm tot het discours behoren, dan zou dat deel van het spectrum niet binair, maar non-binair zijn -we zouden dan ook beter kunnen spreken van het ‘biologische’ spectrum-. Bij het bespreken van de andere spectra is begrip van deze notie elementair.

Behalve een biologische categorie van intersekse (binnen het geslachtsspectrum) is er ook een niet-biologische categorie. Deze komt voor als er bij de besnijdenis van een (b.d.g.g.a.) jongen onzorgvuldig wordt gehandeld, waardoor de genetalia worden verminkt op een wijze die verdere ontwikkeling belemmert.

De grootte van de interseksepopulatie is moeilijk te schatten omdat er vaak met een operatie bij de geboorte ingrepen plaatsvinden die de baby geschikt maken voor ontwikkeling binnen één van de twee dominante categorieën. Binnen het genderdiscours wordt gepleit voor erkenning van intersekse als een volwaardige categorie. Interseksuelen zijn het hiermee soms niet akkoord, omdat zij zich binnen het identificatiespectrum en presentatiespectrum met succes als respectievelijk man of vrouw hebben ontwikkeld. Zij beschouwen de biologie van hun genetalia als een privéaangelegenheid die niet als politiek wapen dient te worden gebruikt. Dit blijkt uit een ingezonden brief van een oudere interseksueel die ik helaas niet meer heb kunnen recupereren.

Advertenties

Het Genderalfabet

 

images

A – Aseksueel
B – Biseksueel
C – Cisgender
D – Drag
E – Exhibitionist
F – Fluïde
G – Gay
H – Heteroseksueel
I – Intersekse
J – Judith Butler
K – Kink
L – Lesbisch
M – Metroseksueel
N – Non-Binair
O – Omniseksueel
P – Polygameus
Q – Questioning
R – Rol
S – Skolioseksueel
T – Transgender
U – Undecided
V – Vogue
W – Womxn
X – Chromosome
Y – Chromosome
Z – Zhij

Meer lezen?

 

erwt Gender, de introductie

erwt Gender is de autoriteit op het vlak van gender, identiteit en seksualiteit in het Nederlandse taalgebied. Dit doet erwt Gender, een financieel onafhankelijk onderdeel van erwt.org, door proactief een Nederlandstalige lexicon van de genderspectra te beschrijven waarin de premisses, axiomas en definities van het debat worden beschreven. Bijdragen aan en kritiek op deze lexicon wordt aangemoedigd, dit kan als reactie op één van de blogs of links naar blogs of als e-mail naar erwt@alumni.com.

In tegenstelling tot de rest van erwt.org is erwt Gender niet gericht op het versimpelen van de materie die wordt besproken, maar op het compliceren ervan. Dit betekent dat erwt Gender een leeswijzer heeft om ongeschoold publiek te beschermen, zoals gewelddadige of pornografische films een kijkwijzer hebben die te jong publiek beschermt tegen de schadelijke inhoud ervan. De leeswijzer voor erwt Gender schrijft voor dat lezers minimaal één jaar wetenschappelijk onderwijs hebben gevolgd aan een faculteit die zich bezighoudt met de menselijke geest (filosofie, sociologie, psychologie, communicatiewetenschappen, enz). In die zin vormt erwt Gender een sub-segment van het bredere erwt Academics.

Wellicht riekt dit naar exclusiviteit, alsof de vraagstukken die in dit debat naar voren treden enkel betrekking zouden hebben op mensen met een universitaire opleiding. Deze misvatting is het gevolg van het feit dat genderdebatten vaak vertrekken vanuit de individuele ervaring en gericht zijn op verandering in sociale omgang, de wet of openbare symbolen (zoals aanduidingen op toiletten). Het unieke van erwt Gender is dat het noch vertrekt vanuit ervaring, noch maatschappelijke verandering beoogt. Dit platform beperkt zich tot de theoretische genderwereld zonder aanspraken te maken op de alledaagse realiteit. Hier staat eerst en vooral de filosofie centraal: het stellen van vragen primeert boven het geven van antwoorden. De lezer bedrijft hier de filosofie met gender, zonder zich te laten beperken door persoonlijke perikelen of maatschappelijke sentimenten.

Hiernaast zijn er nog een aantal speerpunten van erwt Gender die bij elkaar de doelstellingen en de beperkingen van dit platform helder beschrijven:

  1. erwt Gender is apolitiek. Het is descriptief en niet prescriptief. Vruchtbare, onderbouwde kritiek richt zich op een onjuiste weergave van de termen of (nog liever) op onjuiste logische denkstappen die hier worden gezet, vertrekkende vanuit de basistermen die spreken over gender mogelijk maken. Kritiek dat de hier besproken termen niet samenvallen met deze of gene poltieke agenda wordt genegeerd.
  2. erwt Gender verzet zich tegen drogredenen in het algemeen en de ad hominem in het bijzonder. Het genderdebat is ontstaan vanuit de persoonlijke ervaringen van individuen en de pogingen om deze ervaringen in woorden om te zetten om zo de maatschappij te veranderen. erwt Gender kan nuttig zijn omdat het helpt met het verwoorden van concepten, tegelijkertijd kan het zich ook tegen ervaringsdeskundigen keren juist omdat de aangedragen concepten worden geactualiseerd.
  3. erwt Gender houdt zich (voorlopig) enkel bezig met genderspectra en identiteiten in de offline wereld. Het conceptuele universum dat hier wordt betreden is slechts een fractie van alle mogelijke conceptuele universa als we virtuele identiteiten meerekenen. Dat dit tot de ambities van erwt Gender zou behoren wordt hier bevestigd noch ontkend, wel moet er op dit moment benadrukt worden dat erwt Gender voorlopig alleen de offline wereld behandelt.

Meer lezen?

Waarom zijn er geen hetero’s in het Vrouwenvoetbal?

dames-spelen-fa-cup-finale-in-lingerie-570x268x1x

Terwijl de mannelijke homo’s in onderbroekjes door de Amsterdamse grachten varen gaan de vrouwelijke homo’s morgen voetbal kijken (of spelen) in Enschede. Vrouwelijke homo klinkt trouwens net zo vies als The L Word of het afgezaagde ‘queer’, wat dat ook mag betekenen. Waarom zou er een woord nodig zijn voor liefde tussen vrouwen? Laat de mannen maar lekker met de regenboogvlag zwaaien en interessant lopen doen, dat hebben vrouwen allemaal niet nodig. Voetbal, bier en tieten, zo zou gay pride eruit moeten zien. Twee keer gay pride in één weekend dus, wat een feest. Dat was ironisch dus, voor het geval je het niet doorhad.

Oh, jij wist helemaal niet dat het EK Vrouwenvoetbal eigenlijk een datingsfestival is voor mensen met een kut? Goh, wat jammer zeg. Nou, bij dezen dan, de meeste vrouwen die voetballen zijn niet zo geïnteresseerd in piemels. Niet allemaal natuurlijk, dat zou wat zijn. Stel je voor dat er geen hetero’s in het vrouwenvoetbal zouden zijn, dat zou echt een ramp zijn. Dan gaan die hetero’s straks campagnes opzetten om de heterofiele voetbalsters uit de kast te trekken. Zo is het bij het mannenvoetbal ook gegaan. Tim Hofman vroeg ooit eens aan Frank de boer waarom er “0 homo’s in de eredivisie spelen”. Ja Frank, waarom? Leg eens uit? Dan antwoordt hij van jaa iets met motoriek ofzo (weet hij veel), de hele homowereld begint te steigeren en acties op touw te zetten. Een homobar organiseert dan als reactie op ‘De Uitspraken Van Frank De Boer’ -dit is serieus, geen grap- een zoektocht naar Hollands First Top Gay Voetballer (daarna had je nog De Uitspraken Van Rene van der Gijp en de Uitspraken van Johan Boskamp en zo gaan ze alle ex-voetballers af) maar die mannelijk homoseksuele voetballer is nog niet gevonden. Stel je voor dat de hetero’s het in hun hoofd halen om op zoek te gaan Hollands First Top Female Non-Lesbian Voetballer, dat zou pas écht een ramp zijn. Nee, er zijn heus wel hetero’s in het vrouwenvoetbal, maar we zeggen niet wie.

 

Meer lezen?