erwt Gender, de introductie

 

Erwt Gender©

Spectra

erwt Gender beschrijft een Nederlandstalige lexicon van de genderspectra waarin de premisses, axiomas en definities van het debat worden beschreven. Bijdragen aan en kritiek op deze lexicon wordt aangemoedigd, dit kan als reactie op één van de blogs of links naar blogs of als e-mail naar erwt@alumni.com.

Introduction to Gender the Unicorn

In tegenstelling tot de rest van erwt.org is erwt Gender niet gericht op het versimpelen van de materie die wordt besproken, maar op het compliceren ervan. Dit betekent dat erwt Gender een leeswijzer heeft om ongeschoold publiek te beschermen, zoals gewelddadige of pornografische films een kijkwijzer hebben die te jong publiek beschermt tegen de schadelijke inhoud ervan. De leeswijzer voor erwt Gender schrijft voor dat lezers minimaal één jaar wetenschappelijk onderwijs hebben gevolgd aan een faculteit die zich bezighoudt met de menselijke geest (filosofie, sociologie, psychologie, communicatiewetenschappen, enz). In die zin vormt erwt Gender een sub-segment van het bredere erwt Academics.

Wellicht riekt dit naar exclusiviteit, alsof de vraagstukken die in dit debat naar voren treden enkel betrekking zouden hebben op mensen met een universitaire opleiding. Deze misvatting is het gevolg van het feit dat genderdebatten vaak vertrekken vanuit de individuele ervaring en gericht zijn op verandering in sociale omgang, de wet of openbare symbolen (zoals aanduidingen op toiletten). Het unieke van erwt Gender is dat het noch vertrekt vanuit ervaring, noch maatschappelijke verandering beoogt. Dit platform beperkt zich tot de theoretische genderwereld zonder aanspraken te maken op de alledaagse realiteit. Hier staat eerst en vooral de filosofie centraal: het stellen van vragen primeert boven het geven van antwoorden. De lezer bedrijft hier de filosofie met gender, zonder zich te laten beperken door persoonlijke perikelen of maatschappelijke sentimenten.

Hiernaast zijn er nog een aantal speerpunten van erwt Gender die bij elkaar de doelstellingen en de beperkingen van dit platform helder beschrijven:

  1. erwt Gender is apolitiek. Het is descriptief en niet prescriptief. Vruchtbare, onderbouwde kritiek richt zich op een onjuiste weergave van de termen of (nog liever) op onjuiste logische denkstappen die hier worden gezet, vertrekkende vanuit de basistermen die spreken over gender mogelijk maken. Kritiek dat de hier besproken termen niet samenvallen met deze of gene poltieke agenda wordt genegeerd.
  2. erwt Gender verzet zich tegen drogredenen in het algemeen en de ad hominem in het bijzonder. Het genderdebat is ontstaan vanuit de persoonlijke ervaringen van individuen en de pogingen om deze ervaringen in woorden om te zetten om zo de maatschappij te veranderen. erwt Gender kan nuttig zijn omdat het helpt met het verwoorden van concepten, tegelijkertijd kan het zich ook tegen ervaringsdeskundigen keren juist omdat de aangedragen concepten worden geactualiseerd.
  3. erwt Gender houdt zich (voorlopig) enkel bezig met genderspectra en identiteiten in de offline wereld. Het conceptuele universum dat hier wordt betreden is slechts een fractie van alle mogelijke conceptuele universa als we virtuele identiteiten meerekenen. Dat dit tot de ambities van erwt Gender zou behoren wordt hier bevestigd noch ontkend, wel moet er op dit moment benadrukt worden dat erwt Gender voorlopig alleen de offline wereld behandelt.

Meer lezen over iets anders dan gender?

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s