Nog iets over Jos van Rey maar nu met uitroeptekens

Vorig jaar schreef ik een blog over de zaak van Jos van Rey. Die blog was een beetje vaag. Iets met privacy en transparantie, de Piratenparadox, veel te ingewikkeld. Laat ik daarom voor een keertje een blog schrijven waarin luid en duidelijk een opinie wordt uitgeschreeuwd zoals jullie columnlezers gewend zijn, dan weten we allemaal waar we aan toe zijn, hartstikke fijn. Dus ik ga nu iets roepen over Jos van Rey, doe er mee wat je wilt. Komt ‘ie:

‘ahem..’

JOS VAN REY IS KAPOTGEMAAKT!! KA! POT! GE! MAAKT!! Hoe? Wat? Heeft Van Rey dan geen regels overtreden? WACHT! Dit is al het verkeerd begin want zo is het niet begonnen. Het is niet begonnen met strafbare feiten, het is begonnen met een special treatment van de geheime diensten. Jos van Rey is binnenstebuiten gekeerd, terug in de plooi geslagen, weer binnenstebuiten gekeerd totdat er genoeg kruimels op de grond lagen om een koekje van te bakken. Het dossier waar de rechter dinsdag een uitspraak over heeft gedaan (werkstraf van 240 uur) heeft mil-joe-nen gekost. Geen enkele terreurverdachte heeft zoveel aandacht mogen krijgen van de AIVD als Jos van Rey. Minstens vier huiszoekingen bij hem en familieleden, schaduwen tot in het buitenland, tappen, mail doorlichtingen, het hele ratteplan. En wat hebben ze gevonden? Dat de beste vriend van Van Rey bouwheer is. Maar dat wisten we al, want Jos heeft dat ieder jaar keurig meegedeeld met de gemeenteraad van Roermond. Ik ga niet voor advocaat spelen, dat doet hij zelf hartstikke goed op televisie. Het enige is dat televisiekijkers en Jeroen Pauw denken dat ze een uniek stuk corruptie voor hun neus hebben en dat Van Rey daarom al op voorhand veroordeeld is. Het andere feit dat de inlichtingendiensten hebben gevonden is dat Van Rey vertrouwelijke informatie heeft doorgespeeld aan een kandidaat-burgemeester. Tsja

Weet jij hoe burgemeesters in Nederland worden aangesteld? Nee hè? Daar weet jij eigenlijk helemaal niet zo veel vanaf! Mmmh. Misschien moet je je daar eens in gaan verdiepen voordat je je oordeel velt dan. Jos van Rey heeft gezegd dat ‘klankborden’, oftewel het doorspelen van informatie, de normaalste zaak van de wereld is in bestuurlijk Nederland. “Oooh niet waar!! Niettes!! Leugenaar!!” Riepen Ronald Plasterk en vele andere bestuurders.*

Dus hoe zit het dan wel? Nou, heel simpel. Jos is via de verkeerde deur het Senaat binnengestapt. Jos is erg populair in zijn provincie Limburg. Hij heeft veel goeds gedaan voor Roermond en kan op behoorlijk wat voorkeursstemmen rekenen. Als je dan ook nog de regels van het politieke spel kent dan kun je ver komen, tot en met de Eerste Kamer dus. Het enige is dat dit de verkeerde deur is. De goede deur is die waarbij je loyaal bent aan je collega-senatoren en waarbij je het volk hooguit tevreden probeert te houden. De verkeerde deur is die waarbij je loyaal bent aan het volk en waarbij je je collega-senatoren hooguit tevreden probeert te houden. Door die verkeerde deur is Jos van Rey dus binnengestapt en hij heeft het nog best lang volgehouden. Uniek, maar uiteindelijk houdt het natuurlijk een keer op. Iemand anders die via de verkeerde deur dreigde binnen te stappen is minder ver gekomen. Tot de parkeerplaats van het mediapark in Hilversum om precies te zijn. Hij was kaal en hij had een voorkeur voor roze stropdassen. Wat dat betreft mag Jos blij zijn dat hij alleen maar blaadjes hoeft te prikken. En dat hij gezien wordt als een corrupt is ook een beetje jammer, vooral omdat hij waarschijnlijk de meest integere politicus is op die hoogte.


*) Ik ga hier geen minicursus logica geven maar voor de liefhebbers is het leuk om de precieze tweet van Ronald eens goed te lezen.

Advertenties

Zeven dagen geëist voor #sukkel

paleis_van_justitie_den_haa

Vorige week verscheen in Nederland voor het eerst iemand voor de rechter wegens belediging van een twitterpolitieaccount, dus ik moest erbij zijn. In de wachtruimte ontmoette ik de man achter @Slecht_Volk, en begreep ik waar ‘langharig tuig’ in zijn bio vandaan kwam. Over de zaak zelf heb ik in een vorige blog uitvoerig geschreven: hij heeft een boete ontvangen omdat hij ‘#sukkel’ had getweet naar @Wijkagvrijenban, een account dat door twee wijkagenten uit Delft wordt beheerd.

Net als bij de tandarts ging er een deurtje open, kwam er iemand met een verzuurd gezicht naar buiten en werd de volgende patiënt binnengeroepen. @dokkie27 en ik waren het enige publiek, de verdachte had geen advocaat. Na enkele formaliteiten vroeg de rechter waarom de verdachte de bewuste tweet had verstuurd. De verdachte antwoorde dat hij niet wist dat hij met de politie te maken had: hij dacht dat het om ‘een funaccount’ ging. De rechter had moeite met de verklaring. Want als hij dacht dat hij met een ‘funaccount’ te maken had, waarom sprak hij ze dan aan als zijnde politie? Het was een retorisch herdersmatje waar de man achter @Slecht_Volk niet snel een antwoord op had.

Toen was het de beurt aan de Officier van Justitie. Hij begon met de loftrompet te steken over de rol van de wijkagent bij de Nederlandse politie. Volgens hem waren zij 24 uur per dag in functie, dus ook online. Het Nederlands strafrecht, zo zei hij, geldt namelijk ook op Twitter. En de verdachte had ook beter moeten kijken naar waarvoor de politie eigenlijk reclame maakte. Dit ging om het Veiligheidsmuseum. Om die reden was het twitterpolitieaccount bezig met het uitvoeren van haar rechtmatige functie toen het reclame maakte hiervoor, de directe aanleiding voor het sukkelincident. Om zijn triomftocht te verzegelen sloot de Officier af met “7 dagen hechtenis!”. Dit stond gelijk aan het de eerdere eis, alleen dan uitgedrukt in celdagen in plaats van euro’s. De rechter kwam in haar oordeel uiteindelijk uit op 200 euro. Toen kreeg de Officier van Justitie op het laatste moment een mailtje binnen van één van de twee wijkagenten uit de Delftse wijk Vrijenban: er werd een schadevergoeding geëist. Omdat de rechter dit bericht (nog) niet had ontvangen werd dit niet in behandeling genomen.

Er is werk aan de winkel voor de Nederlandse politie. De rechter is helemaal meegegaan met de Officier van de Justitie toen deze zei dat het strafrecht ook op Twitter geldt en dat politietwitteraccounts 24 uur per dag in functie zijn. Het account dat berichten op internet plaatst over gestolen auto’s of wietplantages staat voor de wet gelijk aan een geüniformeerde agent. Met een naam als Wijkagvrijenban moeten twitteraars overal ter wereld doorhebben dat ze met de Nederlandse politie te maken hebben. Een mention in combinatie met een krachtterm mag dus gerust tot een boete leiden. Anders dan op straat is het bewijs onomstotelijk: het staat zwart op wit.

Aan de andere kant zijn dus alle tweets van agenten, op het werk of privé (de Officier van Justitie hamerde erop dat dit onderscheid er, in elk geval voor wijkagenten, niet of nauwelijks is) in functie is gepubliceerd. Nu ben ik geen expert op het gebied van politiebepalingen, maar er zal vast genoeg op schrift staan over het op straat roepen van politieke meningen, werven van geld en uitschelden van bevolkingsgroepen. Met een beetje speurwerk kan www.twitter.com nog een schier onuitputtelijke bron van toekomstige strafzaken worden.

Politie op Twitter: rechtszaak om beledigende ‘sukkel’-tweet

CS_8O6TWUAA6K_8.png large

Een Twitteraar uit Friesland gaat in beroep tegen een boete die hij kreeg naar aanleiding van een tweet aan wijkagenten uit Den Haag, afgesloten met ‘#sukkel’. De uitspraak in deze zaak, die maandag 9 november wordt voorgeleid, zal bepalend zijn voor de manier waarop de politie in de toekomst op Social Media te werk kan en mag gaan. De rechter zal hiermee namelijk moeten bepalen of het statuut van een ambtenaar in uniform gelijk staat aan een politietwitteraccount.

Het geval van belediging gaat om het twitteraccount @Slecht_volk enerzijds en het twitteraccount @Wijkagvrijenban anderzijds. Beiden zijn niet direct te herleiden tot een natuurlijk persoon. @Slecht_volk heeft zijn geboortenaam niet openbaar gemaakt. @Wijkagvrijenban wordt beheerd door twee verschillende personen die beiden brigadier zijn bij de politie Den Haag. Dit account stuurde een bericht door dat reclame maakte voor het politiemuseum. Hierop reageerde @Slecht_Volk met “tjonge jonge ga is even wat nuttigs doen ipv dom te twitteren #twitterendewijkagentjes #sukkel”.

De agenten hebben hierop een boete gestuurd naar een adres dat ze vermoedelijk via Twitter hebben achterhaald. Twitter geeft in zijn gebruiksvoorwaarden namelijk expliciet te kennen dat gebruikers zich moeten houden aan lokale, nationale en internationale wetgeving. Het is dan ook niet de eerste keer dat een (anonieme) gebruiker is vervolgd voor de inhoud van zijn of haar tweets. Er zijn mensen vervolgd wegens smaad, opruiing en bedreiging. Ook reageert de politie direct op vermoedens van terrorismedreiging op Twitter. Zo werd onlangs een netwerkbijeenkomst in Antwerpen door een antiterreureenheid ontruimd na een ironische tweet van één van de aanwezigen.

Een strafbaar feit op Twitter kan dus wel degelijk strafrechtelijk vervolgd worden. Ook is het woord ‘sukkel’(8) door de Nederlandse Hoge Raad beledigend bevonden. In 2009 is een Groningse studente die schold met ‘sukkel’ na lang procederen schuldig bevonden aan belediging van een ambtenaar in functie. Maandag zal hier hoogstwaarschijnlijk ook naar verwezen worden.

De vraag die de rechter zal moeten behandelen is of @Wijkagvrijenban inderdaad beschouwd kan worden als ‘een ambtenaar gedurende (…) de rechtmatige uitoefening van zijn bediening’. Is dit het geval, dan is de boete terecht. Echter: in één van de tweets spreekt @Wijkagvrijenban van ‘een vrije dag’. Het account ontkent dus zelf een permanente politiebeambte te zijn. Daarnaast heeft @Slecht_Volk zijn belediging geuit naar aanleiding van een suggestie om het politiemuseum te bezoeken. Hoort het bij de rechtmatige uitoefening van de bediening van wijkagenten om reclame te maken voor het politiemuseum? Het is aan de rechter om dit te beslissen.

@Wijkagvrijenban heeft meerdere berichten gepubliceerd die de integriteit van de politie kunnen schaden, als de boete wordt toegekend en het account dus inderdaad een geïnformeerde agent representeert. Het heeft (publiekelijk) kritiek geleverd op de eigen minister Ard van der Steur en het heeft opgeroepen om geld te doneren voor het eigen team op een estafetteloop. Als een agent in uniform op straat een willekeurige passant aanspreekt en vraagt om geld te doneren voor een ‘estafette-team’ dan zou dit als corruptie en als misbruik van het ambt gezien worden.

9 november zal de rechter beslissen of er in Nederland inderdaad twitteraccounts actief zijn die niet vermeld mogen worden in tweets die een krachtterm bevatten. Tot die tijd kan iedereen zich op Twitter wijkagent noemen.