Nederland in Verval: de Serie

In Nederland in Verval bespreken we verschillende thema’s die wijzen op het verval van het idee Nederland of op het controleverlies door de Nederlandse staat. Er zijn zes blogs op volgorde van zwaarte, zodat de laatste blog gaat over een thema dat de meeste impact heeft. U kunt de blogs lezen door op de plaatjes te klikken.

De thema’s zijn niet de standaardthema’s waarover veel wordt geschreven, zoals bijvoorbeeld de Zwartepietendiscussie, de EU of Islamisering, maar het zijn juist thema’s die vaak over het hoofd worden gezien. Hoewel sommige blogs fatalistisch over kunnen komen hoeft het Verval van Nederland niet alleen maar als een verlies te worden gezien, maar dat mag natuurlijk wel.

1: de NPO

loekie

De NPO gaat over hoe de publieke televisie het idee Nederland versterkte toen het nog de enige media-aanbieder was. Het gaat ook over de machtsgreep van de Stichting Nederlandse Omroep, een orgaan dat tot voor kort niet bestond, waarmee de staat meer controle heeft gekregen ten koste van de omroepen. Door de huidige situatie te vergelijken met de televisie van dertig jaar geleden (Loekie!) wordt maar al te duidelijk dat de publieke omroep op sterven na dood is.

2: De Gemeente

dlp

De Gemeente gaat over het electorale succes van de lokale partijen en hoe die ten koste gaat van het Rijk. Landelijke media geven weinig aandacht aan het fenomeen van decentralisering, maar wanneer gekeken wordt naar het daadwerkelijke politieke speelveld (en dus niet naar peilingen) dan wordt duidelijk dat de gemeente in de afgelopen jaren veel macht naar zich heeft toegetrokken.

3: De Ordehandhaving

ns polizei

De Ordehandhaving gaat over de opmars van de Buitengewone Oporingsambtenaar (boa), die mogelijk is gemaakt door de invoering van de Nationale Politie; een project dat al voorzichtig een mislukking genoemd kan worden. Het gaat vooral over een type boa dat eigenlijk geen ambtenaar is en concureert met de spoorwegpolitie van de staat. Breder gaat het over hoe het grondgebied van de NS, afgesloten door poortjes, Nederland naar de kroon steekt als het gaat om surveillance, service en Big Data. Hardliners zullen opwerpen dat de staat eigenaar is van de NS dus dat het geen verschil maakt. Zolang de NS niet is opgekocht hebben zij gelijk.*

4: De Turk

turkenprotest

De Turk gaat over het deel van de Nederlandse bevolking dat loyaal is aan een buitenlandse mogendheid, namelijk Turkije. Tot dit jaar werd die loyaliteit verzwegen, maar sinds de opkomst van Denk bepaalt ze het publieke debat. De zelfverzekerdheid wordt versterkt door het feit dat Turkije het deurbeleid van de EU regelt. Het feit de klassieke middenklasse in Nederland vrijwel volledig verturkst is maakt dat de Turk ook in Nederland in een sterke positie zit, wat een uitdaging is voor de eenheidsstaat.

5: de Outlaw Motor Clubs

satudarah,motorclub,henk kuipers,xantierra manuhutu,advocaat erik thomas

De Outlaw Motor Clubs gaat met name over Satudarah, de grootste motorclub van Nederland die zichzelf buiten de wet plaatst. Nadat Nederland de militaristische Molukkers heeft ingezet als voetsoldaten in Nederlands-Indië  zijn ze tijdelijk naar Nederland gehaald met de belofte dat ze autonomie zouden krijgen over een regio in de voormalige kolonie. Toen dat niet gebeurde hebben zij in de jaren ’70 met gijzelingsacties alsnog geprobeerd hun zin te krijgen, tevergeefs. Inmiddels zijn zij uitgegroeid tot een latente maar strak georganiseerde militie die overheden binnen en buiten Nederland hoofdpijn bezorgt en zich doet gelden op straat en in steeds meer burgersectoren.

6: De Holocaust onder Ouderen

Ouderen3

De Holocaust onder Ouderen gaat over de gevolgen van het ineenstorten van de verzorgingsstaat, waarmee Nederland haar burgers beloofde te ontlasten van de zorg voor de eigen ouders. Die belofte lijkt de staat niet meer te kunnen nakomen. Daarnaast verdwijnen de pensioenen en leeft er bij oude en jonge Nederlanders sterk de gedachte dat senioren het beste zouden sterven, het liefst binnen het wettelijke kader van euthanasie. Deze blog suggereert dat deze combinatie van feiten de huidige generatie Nederlanders op eenzelfde manier zal doen veroordelen als de systematische moord op Joden en zigeuners de Duitsers heeft doen veroordelen.


*even voor de duidelijkheid: dit is dus een zinspeling op het feit dat de NS dus wel degelijk overgekocht zou kunnen worden door een of andere opkoper, dat dat dus maar even duidelijk is. Bij dezen heeft erwt.org dat statement dus even gemaakt, zodat daar geen twijfel over kan bestaan. Nee natuurlijk is het niet zeker, maar het kan en als het gebeurt dan wil ik kunnen schrijven ‘zie je wel, ik had het geschreven’. Als je dit een leuke blog vind hou dat dan aub in je achterhoofd, er zit meer tussen de regels dan je denkt. Zo ook dus hier. Jaja, de staat is eigenaar van de NS. Ik geef het tien jaar. Ik ga de stakes even ophogen. We maken er tien jaar van dan kunnen we er wat mee. Binnen tien jaar is de NS overgekocht. Nederland is in verval, als dat nu nog niet duidelijk is dan moet je deze blog even nog eens lezen. De NS dat is nog wat moois in de etalage, daar kunnen buitenlandse investeerders nog wat mee. Tuurlijk wordt die overgekocht. Tien jaar dames en heren. Tien jaar.

Niks geen Nostradamus, gewoon logisch nadenken, een beetje naar het verleden kijken, je conclusies trekken. En dan even zo’n statement eruit gooien. Als het gebeurt ben ik een genie, als het niet gebeurt weet niemand er vanaf. Truc zo oud als de mensheid. Kijk naar Tijl Uilenspiegel. Al die kwakzalvers doen het dus ik ook, alleen ik vertel erbij dat het een truc is. Maakt nogal verschil.

Advertenties

Nederland in Verval 6: de Holocaust onder Ouderen

Aan allen die deze tekst zullen zien of horen lezen: luister goed, want wat volgt is van levensgroot belang.

De verzorgingsstaat is dood!

De overheid heeft het al gezegd, maar het is nog niet tot het volk doorgedrongen. De verzorgingsstaat is dood! In 2013 heeft de Koning gezegd dat de ‘klassieke verzorgingsstaat verandert in een participatiesamenleving’, kortom, de overheid kan de zorg niet meer betalen. De zorg is overgegaan naar de gemeentes en het geld dat beschikbaar kwam was ontoereikend: thuiszorgaanbieders vallen om. De grootste, TSN, is in maart failliet gegaan. Er komt steeds meer zorg op de schouders van steeds minder mensen. De critereria om opgenomen te mogen worden in een bejaardentehuis worden strenger, waardoor ouderen verplicht worden op zichzelf te wonen als ze dat eigenlijk niet kunnen. De thuiszorg die langskomt om in de meest basale levensbehoeften te voorzien komt steeds minder. Thuiszorgers moeten in te korte tijd te veel huizen langs om hun taken te kunnen doen, zodat ze noodgedwongen overwerken omdat als zij het niet doen doet niemand het. Vaak zijn zij het enige bezoek dat ouderen krijgen.

Dan: de bejaardenhuizen. De bewoners van bejaardenhuizen moeten zichzelf bijna zien te redden. Twee verplegers op honderd ouderen is de norm, in de weekenden of in de middag is er soms helemaal geen personeel. Om dit op te vangen worden er camera’s opgehangen in de privésfeer van ouderen zodat er op afstand toezicht gehouden kan worden.

Dan: de pensioenen. Die zullen vanaf 2017 zeker gekort worden. De pensioenpotten draaien op voor begrotingstekorten in Europese landen, waardoor er minder overblijft om uit te keren. De dekkingsgraad loopt steeds verder achteruit waardoor er zeker gekort gaat worden vanaf volgend jaar. De schuldencrisis in Europa dreigt zo op het bordje van ouderen in Nederland te komen.

Dan: de eenzaamheid. Ouderen kunnen in de regel niet rekenen op sociaal contact. Kinderen en kleinkinderen hebben hun eigen levens en ouderen cijferen zichzelf weg. Zelfdoding en verhongering wegens eenzaamheid, al dan niet binnen de wettelijke kaders van euthanasie, is dagelijkse praktijk.

Dan: de digitalisering. Nederland verwacht van al haar burgers dat zij wegwijs zijn op het internet. 70-plussers zijn dit niet en zullen het nooit worden. Dit zorgt voor talloze praktische problemen en een collectief gevoel van uitsluiting, dat de eenzaamheid versterkt en het gevoel versterkt dat senioren de samenleving tot last zijn. Dit kan leiden tot zelfdoding.

Dan: de uitbuiting. Ouderen zijn een makkelijk slachtoffer van roof, mishandeling en afpersing, wat op grote schaal lijkt te gebeuren. Niet door vreemden maar door bekenden, soms zorgverleners, soms familieleden. Senioren worden gezien als afgeschreven waar makkelijk op te verdienen valt.

De participatiesamenleving bestaat niet. In tegendeel. De samenleving duwt de ouderen zelf van de rand van de afgrond. Ik maak niet graag vergelijkingen met de Holocaust dus ik zal bij dezen beloven dat ik het maar één keer doe en die keer is nu. Het is niet vijf voor twaalf, het is vijf over twaalf. De Holocaust was een humanitaire ramp, veroorzaakt door een tijdsgeest en een collectief sentiment, waarbij een deel van de samenleving werd afgeschreven, uitgebuit en toen dat niet meer kon vermoord. Het belangrijkste verschil tussen de Holocaust en de humanitaire ramp die zich vandaag voltrekt onder Nederlandse ouderen is dat de eerste voorkomt uit haat en de tweede uit onverschilligheid. Het valt te betwisten wat erger is. Het heeft dertig jaar geduurd voordat de Holocaust het beeld van die periode begon te bepalen en dat een volk zich moest verontschuldigen voor zijn wandaden. Misschien duurt het dertig jaar voordat de dood van de verzorgingsstaat en de collectieve inhumaniteit van de Nederlanders begint door te dringen, en dit volk de beroemde woorden mag uitspreken: “We wisten het niet”.

En de grootste ironie van dit alles is dat er twee publieke figuren zijn die het wel weten, en die met al hun middelen aan de noodklok trekken. Ze worden door het weldenkende deel van de natie gehoond en in een hoek gezet, hun fans worden belachelijk gemaakt. Maar zij zien het wel en zij zetten zich in om de schade te beperken. Hun namen zijn Gerard Joling en Gordon Heuckeroth.

Meer lezen?

Nederland in Verval 5: De Outlaw Motor Clubs

99% van de motorclubs komen alleen bij elkaar voor de liefde voor motors. 1% (de zogenaamde Outlaw Motorclubs) houdt zich niet altijd aan de wet. Als deze verhoudingen zouden kloppen dan zou Nederland helemaal stampvol gebouwd moeten zijn met vredelievende motorclubs, want het aandeel 1% clubs is in de laatste jaren duizelingwekkend gestegen. Met name Satudarah, de club met Molukse wortels, heeft letterlijk en figuurlijk veel terrein gewonnen in Nederland en ver daarbuiten. Dat clubs als deze tot de zogenaamde 1% behoren is niet iets waar geheimzinnig over wordt gedaan. De ‘1% patch’ is een vast insigne op menig leren jack dat volgehangen is met colors. Dit is het geheel aan patches die de club, de afdeling (chapter), de rang, het al dan niet hebben gepleegd van geweld tegen een agent in functie en het al dan niet hebben gepleegd van een moord uit naam van de club aanduiden.

motorclubs kaart.jpeg

De Outlaw Motorclubs zouden al dan niet een grote rol hebben in de drugs- en wapenhandel en zouden al dan niet horecaondernemers afpersen en al dan niet een grote rol hebben in de beveiligingsbranche. Wat motorclubs wel of niet doen hangt af van de interpretatie, omdat voor het strafrecht individuen handelen als persoon en niet als club. Wel hebben clubs fondsen waarmee ze de families ondersteunen van leden die vastzitten en advocaten of begrafeniskosten dekken. Ontvallen clubleden worden tevens herdacht op de website. Zij zijn vaak omgebracht door rivaliserende motorclubs in hoogoplopende conflicten die, in tegenstelling tot andere conflicten, niet rond de tafel opgelost konden worden. Er wordt dan flink heen en weer geschoven met chapters, de daadwerkelijke clubhuizen en hun leden die ‘controle’ hebben over een bepaald geografisch gebied danwel bepaalde branches binnen dat bepaalde gebied. Het overgaan van een chapter naar een andere club wordt overpatching genoemd, naar de patches met clublogo’s die worden verwisseld. Rondom de officiële chapters (die met colors rond mogen lopen) hangen een handvol hangaround en prospect clubs, die dolgraag de status van officiële colorclub willen krijgen, maar daarvoor eerst klusjes moeten opknappen. Het voordeel voor de club zelf is dat zij daardoor minder direct geassocieërd worden met acties die al dan niet in het vizier van het Openbaar Ministerie terecht zouden kunnen komen.

De aantrekkingskracht van de motorclubs is bijzonder groot. Bekende (ex-)leden zijn Voice of Holland zanger Ben Saunders en knuffelcrimineel Willem Holleeder. Daarnaast valt op dat buitenstaanders (documentairemakers, journalisten, advocaten, etc.) mild of zelfs met een zekere trots praten over motorclubs. Zo ontstaat in onderstaand filmpje een vreemde situatie waarbij een misdaadjournalist en een advocaat van Satudarah hun schouders ophalen over mogelijke burgerslachtoffers terwijl presentator Van Liempt probeert ze hun verstand bij te brengen.

Historici hebben een mooi woord voor de opkomst van de hiërarchische, gemotoriseerde en zwaar bewapende organisaties: militievorming. Wie precies bij wie hoort en welke belangen of ideologieën er precies verdedigd moeten worden tegen wie is op dit moment nog onmogelijk om te voorspellen. De stoelendans is vollop aan de gang. Met één ding kan wel alvast rekening gehouden worden. Dat is dat motorclubs nieuwe terreinen gaan verkennen en dat de burgersamenleving zich dus mag voorbereiden op bezoekjes van groepen mannen, al dan niet met leren jacks en ronkende motoren, die vertellen dat het beter is iets te doen of te laten. Natuurlijk kan de betrokkene zich bij de politie gaan beklagen, maar de politie en gemeentes zijn al jaren bezig de motorclubs te verbieden. Het kan dus verstandig zijn om in elk geval akte te hebben genomen van de gangbare omgangsregels in de wereld van de 1% Outlaw Motor Clubs. Wat de Nederlandse staat betreft -want daar gaat deze serie uiteindelijk over- was het wellicht verstandig geweest als zij de Molukkers zoals beloofd soevereiniteit had gegeven in het voormalig Nederlands Indië in plaats van ze op te sluiten in voormalig concentratiekampen, maar dat is natuurlijk makkelijk praten achteraf.

Meer lezen?


Bijlage 1: integrale-landelijke-voortgangsrapportage-outlaw-motorcycle-gangs

Voortgangsrapport uit 2015 van de Politie, het Openbaar Ministerie, de Belastingdienst, de Opsporingsdienst, de Regionale- en de Landelijke expertisecentra over OMG’s. Eindconclusie is dat er meer samenwerking moet zijn met Horeca NL om afpersing in de horeca tegen te gaan en met de KNVB om vervlechting met het hooliganwezen aan te pakken; en met Belgische en Duitse diensten.

Nederland in Verval 4: de Turk

Tot vorig jaar bestond de Turk in Nederland nog niet. ‘Allochtoon’ en ‘Marokkaan’ waren synoniemen, over Turken werd niets gezegd. De afgelopen maanden zijn er twee dingen gebeurd die dat hebben veranderd. Ten eerste zijn door de vluchtelingencrisis alle schijnwerpers naar de portier van Europa gegaan: Erdoğan. Het tweede is dat de Turkse partij Denk media-aandacht begon te krijgen.

Kuzu (vert. ‘Lam’) en Özturk (vert. ‘de essentie van Turksheid’) waren jaren actief in de PvdA voordat ze uit die partij stapten om een eigen fractie te beginnen. Blijkbaar was de tijd rijp om op eigen benen te staan en had de Turk in Nederland geen PvdA meer nodig. Het is geen geheim dat Turken dankbaar gebruik maken van de naïviteit van centrumlinks. Turkije is het meest nationalistische land van Europa en Turken zijn niet in staat om te begrijpen dat je niet het eigen volk als uitgangspunt neemt. De AKP van Erdogan is (Koerden niet meegerekend) nog de minst nationalistische partij van Turkije. Als Turken dus naar de Nederlandse politiek kijken dan verstaan ze alleen de taal van Geert Wilders, hoe paradoxaal dat ook moge klinken.

En dus zit Nederland nu opgescheept met een partij die de belangen van de internationale Turkse gemeenschap vertegenwoordigt maar tegelijkertijd de Nederlandse debatcultuur dusdanig goed kent dat het iedere aanval kan afslaan. Het electoraat is in de eerste plaats de Turkse gemeenschap, maar door discriminatie te omarmen (je zal een Turk nooit horen zeggen dat hij gediscrimeerd wordt. Behalve als het hem uitkomt of als hij Zihni Özdil heet) kunnen ze hun kiezerspubliek uitbouwen tot heel niet-blank Nederland en bij uitbreiding links blank schuldbewust Nederland. Dat zal behoorlijk schipperen worden voor Kuzu, maar het lijkt hem goed af te gaan.

Turken zijn naar Nederland gehaald om zwaar werk te verrichten in tijden van arbeidstekort. Sindsdien heeft de Turk de middenstand veroverd. De bakker, de slager en de groenteman zoals we ze kennen van oude video’s worden nu vooral door Turken bemenst, terwijl de Nederlanders de levensmiddelensector hebben overgedragen aan steeds minder supermarktketens. Zo is de middenstand uitgehold en wat er van over is is Turks, en reken maar dat die kapitaalkrachtig is. Voor de eenheid in een natiestaat is het desastreus als de kleine zelfstandige loyaal is aan een buitenlandse mogendheid. Vooral als die twee naties voortdurend ideologisch botsten en als de buitenlandse mogendheid voortdurend journalisten en columnisten vastzet. Desastreus.

Meer lezen?

Nederland in Verval 3: Ordehandhaving

De politie is belast met de handhaving van de openbare orde en heeft het geweldmonopolie om deze taak uit te voeren. Dit is het fundament van een soevereine staat en aangezien wij het uiteenvallen van de soevereine staat en het idee Nederland bespreken wordt het tijd om het over ordehandhaving te hebben. Terwijl de zorg met een bezuiniging overging naar de gemeente is tegelijkertijd de politie met een bezuiniging genationaliseerd. Het gezag over de politie is overgegaan van de burgemeester naar de minister van Veiligheid, die ook minister van Justitie is geworden. De nationale politie is overbelast, onderbetaald en de reorganisatie duurt langer en kost meer dan voorzien, terwijl de veiligheidsvraagstukken zich opstapelen. Er ontaat ruimte aan de onderkant en die ruimte wordt ingenomen door BOA’s.

De Buitengewone Opsporingsambtenaar (BOA) was oorspronkelijk een functionaris die namens de overheid een specifieke controletaak had. Parkeerwachters, visopzichters en schoolinspecteurs waren boa’s. De boa is in korte tijd geevolueerd van sullige ambtenaar tot volledig uitgeruste beveiliger die niet van een agent te onderscheiden is. Alleen het dragen van vuurwapens moet nog van de politie worden losgeweekt om de taak van ordehandhaving volledig te kunnen vervullen. De burgemeester heeft zijn ogen en armen weer terug.

Er is één type boa dat onze bijzondere aandacht verdient, namelijk de NS-boa Service en Veiligheid. Deze boa is eigenlijk niet eens ambtenaar, want de NS is een bedrijf dat als het budgetair zou moeten door een multinational van de Nederlandse staat overgekocht zou kunnen worden. De NS is in 2014 begonnen met het afsluiten van haar stations met toeganspoortjes, die alleen opengaan als iemand er een chipkaart tegen houdt. Daardoor is het terrein van de NS (treinen en stations en alle voorzieningen die daarbinnen vallen) afgesloten van de buitenwereld. Op dit terrein geldt niet de wet maar de reizigersvoorwaarden, geldt niet de identiteitskaart maar de OV-chipkaart en is niet de politie maar de NS-boa Service en Veiligheid verantwoordelijk voor de openbare orde. De drie voorbeelden zijn niet de juridische werkelijkheid: de wet geldt, een ID-kaart is verplicht en de spoorwegtak van de nationale politie is nog altijd ergens aanwezig. Dit is enkel wat meer en meer de praktijk aan het worden is. De NS-boa is pas twee jaar actief en bestaat pas vier jaar wettelijk, maar is nu al alomtegenwoordig. Nadat de poortjes afgesloten waren is er een flinke campagne begonnen om het bestaan van de private politie te verantwoorden: foto’s van verminkte conducteurs moesten de reiziger sensibiliseren voor de komst van de NS-boa met handboeien en pepperspray. Dat is ruimschoots gelukt, ze zijn erin getrapt.conducteur handenaf

Zo is er in twee jaar tijd een staat in een staat ontstaan: het NS-domein. De NS doet er alles aan om binnen de poortjes absolute veiligheid te garanderen. De camera’s zullen iedereen die in de meest letterlijke zin van het woord uit de pas loopt aanmerken en de combinatie van reizigersinformatie en gezichtsherkenningssoftware zorgt ervoor dat de NS haar reizigers eindeloos veel beter kent dan de Nederlandse staat haar burgers. Zo ontstaat er een steriele science-fiction wereld tussen de poortjes die op termijn wellicht op meer vertrouwen kan rekenen dan Nederlandse staat, als dat doel inmiddels niet al is bereikt. Zolang de treinen op tijd rijden hebben de Nederlandse schapen niets aan te merken op hun favoriete vervoerder.

Meer lezen?

  1. Nederland in Verval: de NPO
  2. Nederland in Verval: de Gemeente
  3. Nederland in Verval: de Turk
  4. Nederland in Verval: De Outlaw Motor Clubs
  5. Nederland in Verval: de Holocaust onder Ouderen

 

 

Nederland in Verval 1: de NPO

In de serie Nederland in Verval gaan we aan de hand van zes thema’s kijken waar je aan kunt zien dat Nederland vervalt. De thema’s gaan steeds zwaarder wegen, zodat het zesde thema de zwaarste is. Het zijn ook niet perse de usual suspects (zoals de ZPD) en dat een thema wordt behandeld hoeft ook niet perse nadelig te zijn voor u als lezer, het is in ieder geval wel nadelig voor ‘Nederland’.

De eerste, de NPO, is eigenlijk al afgehandeld. Dat wil zeggen dat ik er in de voorbije jaren over heb geschreven en dat de dingen pas later tot andere opiniemakers begonnen door te dringen, waarmee ik natuurlijk wil zeggen dat u er goed aan doet de komende week op te letten omdat mogelijkerwijs de volgende thema’s nog relevant gaan worden. Als u wilt kunt u de blogs over de NPO teruglezen in de erwt-cloud op NEDERLANDS/Blogs/bloggertje.nl/Opinie/Publieke_Omroep, maar ik zal de blogs ook hieronder als link zetten, voor uw gemak.

Want wat heeft de NPO precies met het verval van Nederland te maken? Nou, de NPO zelf in principe niets. Het is eerder andersom geredeneerd, dat Nederland meer identiteit had toen je bij de koffie-automaat televisieprogramma’s van de vorige dag kon bespreken omdat iedereen alleen Nederland 1, 2 of 3 kon kijken. Oftewel, iedere keer dat je naar een scherm keek keek je naar een Nederland. En de rest van Nederland keek ook naar een Nederland. Nederland zat dus de hele tijd naar Nederland te kijken.

Toen kwamen de commerciële zenders, daarna kwamen de buitenlandse zenders en daarna kwam er een scherm dat niet eens een televisie was en waarmee je naar YouTube kon kijken. Het aantal mediaminuten dat naar de publieke omroepen ging werd dus steeds kleiner. Pas uitzonderlijk laat (in 2008) kwam de overheid er achter dat de publieke televisie ook het internet op moest en toen is er iets bijzonders gebeurd. De Stichting Nederlandse Publieke Omroep is opgericht en die heeft in korte tijd de omroepen om zeep geholpen. Dat mocht ook wel want de zuilen waar de omroepen uit voortkwamen bestonden niet meer en zoals gezegd waren de mediaminuten veel te dun bezaaid om versplinterd verder te gaan. De omroepen zijn zo dom geweest om hun merk niet zelfstandig online voort te zetten maar om te fuseren voor op langere termijn waardeloze zendtijd (ik bedoel, de radio wordt op dit moment afgeschaft, zo lang zal het niet duren voordat analoge televisie ophoudt te bestaan. Als omroep zijnde baal je dan wel als je als BNNVARA, KRONCRV of AVROTROS je publiek moet winnen). Alleen sterke ledenomroepen zoals de EO, MAX en de VPRO varen nu nog een eigen koers. WNL, HUMAN en PowNed zijn aspirant-omroepen die binnenkort door hun proeftijd heen zijn. De NPO kan dus spreken van een geslaagde coupe. In mijn blogs stelde ik dat de NPO oftewel succesvol de mogelijkheden van het interactieve internet zou benutten om de wettelijke band met de burger te behouden, oftewel zou vervallen tot irritante staatspropaganda. Het feit dat NPO.nl content blokkeert voor kijkers van buiten de grenzen getuigt er van dat ze de mogelijkheden van het internet niet helemaal begrijpen. Het zal dus vooral het tweede worden.

 NPO op woensdag.bloggertje.nl: